Protokół ze spotkania dotyczącego klasyfikacji akustycznej terenów przyległych do drogi wojewódzkiej nr 897 etap II

Szanowni Państwo.

Proszę o zapoznanie się z protokołem w sprawie dotyczącej klasyfikacji akustycznej terenów przyległych do drogi wojewódzkiej nr 897 etap II odcinek Cisna-Wetlina.

W razie zastrzeżeń co do ustaleń terenów przyległych do drogi wojewódzkiej  uwagi należy zgłaszać do Podkarpackiego zarządu Dróg Wojewódzkich za pośrednictwem Wójta Gminy Cisna w terminie do 05 kwietnia 2024 r.

 

Załączniki