Uchwała nr 7/32/2019 z dnia 23 stycznia 2019 r. składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Cisna na 2019 rok.