WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 179 WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ o godz. 05:31 dnia 26.07.2023

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 179
WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ
o godz. 05:31 dnia 26.07.2023

 

Zjawisko/Stopień zagrożenia: Silny deszcz z burzami/2
 

Obszar: (w nawiasie numer
ostrzeżenia dla powiatu)
powiaty: dębicki(67), jasielski(86), kolbuszowski(70), Krosno(76), krośnieński(86),
leżajski(73), łańcucki(72), mielecki(70), niżański(72), ropczycko-sędziszowski(68),
rzeszowski(72), Rzeszów(72), stalowowolski(71), strzyżowski(65), Tarnobrzeg(68),
tarnobrzeski(70)
 

Ważność: od godz. 12:00 dnia 26.07.2023 do godz. 22:00 dnia 26.07.2023
 

Prawdopodobieństwo: 80%
 

Przebieg: Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Wysokość
opadu miejscami od 50 mm do 60 mm, lokalnie do 70 mm. Opadom towarzyszyć będą burze z
porywami wiatru do 80 km/h, możliwy grad.
 

SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: DESZCZ i BURZE/2 podkarpackie (16 powiatów) od 12:00/26.07 do
22:00/26.07.2023 70 mm; porywy 80 km/h. Dotyczy powiatów: dębicki, jasielski,
kolbuszowski, Krosno, krośnieński, leżajski, łańcucki, mielecki, niżański,
ropczycko-sędziszowski, rzeszowski, Rzeszów, stalowowolski, strzyżowski, Tarnobrzeg i
tarnobrzeski.
RSO Woj. podkarpackie (16 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie drugiego stopnia o
intensywnych opadach deszczu z burzami
 

Uwagi: Brak.
 

Zjawisko/Stopień zagrożenia: Silny deszcz z burzami/2
 

Obszar: (w nawiasie numer
ostrzeżenia dla powiatu)
powiaty: lubaczowski(68)

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy
Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
30-215 Kraków ul. Piotra Borowego 14
tel: 12-6398150, fax: 12-4251973
email: meteo.krakow@imgw.pl
www: www.imgw.pl

Ważność: od godz. 14:00 dnia 26.07.2023 do godz. 09:00 dnia 27.07.2023
 

Prawdopodobieństwo: 80%
 

Przebieg: Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Wysokość
opadu miejscami od 50 mm do 60 mm, lokalnie do 70 mm. Opadom towarzyszyć będą burze z
porywami wiatru do 80 km/h, możliwy grad.
 

SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: DESZCZ i BURZE/2 podkarpackie (1 powiat) od 14:00/26.07 do
09:00/27.07.2023 70 mm; porywy 80 km/h. Dotyczy powiatów: lubaczowski.
RSO Woj. podkarpackie (1 powiat), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie drugiego stopnia o intensywnych
opadach deszczu z burzami
 

Uwagi: Brak.
 

Zjawisko/Stopień zagrożenia: Silny deszcz z burzami/1
 

Obszar: (w nawiasie numer
ostrzeżenia dla powiatu)
powiaty: bieszczadzki(94), brzozowski(67), jarosławski(71), leski(95), przemyski(65),
Przemyśl(65), przeworski(73), sanocki(93)
 

Ważność: od godz. 14:00 dnia 26.07.2023 do godz. 09:00 dnia 27.07.2023
 

Prawdopodobieństwo: 80%
 

Przebieg: Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Wysokość
opadu miejscami od 30 mm do 45 mm. Opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do
80 km/h. Możliwy grad.
 

SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: DESZCZ i BURZE/1 podkarpackie (8 powiatów) od 14:00/26.07 do
09:00/27.07.2023 45 mm; porywy 80 km/h. Dotyczy powiatów: bieszczadzki, brzozowski,
jarosławski, leski, przemyski, Przemyśl, przeworski i sanocki.
RSO Woj. podkarpackie (8 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o
intensywnych opadach deszczu z burzami
 

Uwagi: Brak.
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie
dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy

Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
30-215 Kraków ul. Piotra Borowego 14
tel: 12-6398150, fax: 12-4251973
email: meteo.krakow@imgw.pl
www: www.imgw.pl
strona 2 z 2

Załączniki