Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Cisna przeznaczonej do oddania w dzierżawę

Wykaz

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Cisna przeznaczonej do oddania w dzierżawę

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( t. j. Dz. U. z 2020, poz.1990
z późn.zm.) Wójt Gminy Cisna podaje do publicznej wiadomości, na okres 21 dni, wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

 Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres 21 dni tj. od dnia 02.03.2023 r. do dnia 22.03.2023 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy, a także stronie internetowej Urzędu Gminy Cisna www.gminacisna.pl

 

 

Załączniki