Wyłożenie do wglądu operatu opisowo- kartograficznego z ewidencji gruntów i budynków obrebu Cisna oraz Kalnica, gm. Cisna.

Zawiadamia się , że w lokalu Starostwa Powiatowego w Lesku, ul. Rynek 1, w dniach od 4 listopada do 25 listopada zostanie wyłożony do wglądu operat opisowo - kartograficzny z ewidencji gruntów dla obrębu Cisna oraz Kalnica.