Fundusze UE pozyskiwane za pośrednictwem PROW i LGD 2014 - 2020

„Europejski Fundusz Rolny
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie".

1. Budowa wiat przystankowo - wypoczynkowych.

Operacja pn. Poprawa estetyki Gminy Cisna poprzez budowę wiat przystankowo –wypoczynkowych przy szlakach komunikacyjnych
mająca na celu Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w gminie Cisna poprzez budowę 13 wiat przystankowo- autobusowych przy szlakach komunikacyjnych współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

2. Dostosowanie budynku remizy OSP w Wetlinie do funkcji miejsca spotkań środowiskowych.

Operacja pn. Dostosowanie budynku remizy OSP w Wetlinie do funkcji miejsca spotkań środowiskowych mająca na celu Zachowanie dziedzictwa lokalnego poprzez wzmocnienie zaplecza technicznego służącego mieszkańcom i turystom, umożliwiającego spotkania i inne formy spędzania wolnego czasu oraz pobudzenie aktywności kulturalnej mieszkańców współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

3. Zakup sceny mobilnej oraz namiotów plenerowych.

Operacja pn. Wzmocnienie zaplecza technicznego celem promocji i rozwoju twórczości artystycznej Gminy Cisna mająca na celu Zachowanie dziedzictwa lokalnego poprzez zakup sceny mobilnej oraz namiotów plenerowych współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.