ZADANIA DOFINANSOWANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH

Nazwa projektu: „Przebudowa i rozbudowa istniejącego ujęcia wody w miejscowości Smerek gmina Cisna”

Beneficjent: Gmina Cisna

Wartość całkowita projektu: 1 664 027,00 zł

Wartość dofinansowania: 1 281 615,00 zł

Źródło finansowania: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Okres realizacji:  od 04.03.2022 r.  do 01.09.2022 r.

Jednostka realizująca projekt: Gmina Cisna

Opis projektu: Celem zadania jest modernizacja i rozbudowa ujęcia wody na Potoku Niedźwiedzim w miejscowości Smerek. Projekt uwzględnia remont istniejącego zbiornika wody surowej, budowę kontenerowej stacji uzdatniania wody wraz budynkiem dozowania środków chemicznych, oraz budowę zbiornika wody uzdatnionej. Zastosowane rozwiązania technologiczne oraz automatyzacja procesu uzdatniania wody zapewnią wysoką jakość wody pitnej dostarczanej dla mieszkańców części miejscowości Smerek przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów utrzymania Stacji Uzdatniania Wody.