Aktualności

Wybór oferenta - Modernizacja PSZOK w Gminie Cisna
2020-02-13
Wybór oferenta - Modernizacja PSZOK w Gminie Cisna
Zarządzenie nr 2/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Cisnej z dnia 12 lutego 2020 r.
2020-02-12
w sprawie określania terminów i regulaminu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Cisna na rok szkolny 2020/2021.
Biuro Powiatowe ARiMR w Lesku zaprasza na szkolenia dla rolników
2020-02-12
Biuro Powiatowe ARiMR w Lesku zaprasza na szkolenia dla rolników pt. E-wniosek, Oświadczenia w Kampanii 2020 oraz pomoc finansowa Dobrostan zwierząt PROW 2014-2020.
INFORMACJA POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W LESKU DOTYCZĄCA WŚCIEKLIZNY
2020-02-11
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lesku informuje:
Informacja z otwarcia ofert - Modernizacja PSZOK w Gminie Cisna
2020-02-10
Informacja z otwarcia ofert - Modernizacja PSZOK w Gminie Cisna
Komunikat Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
2020-02-04
Komunikat Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
INFORMACJA - PIT-11 dostępne w kasie Urzędu Gminy
2020-02-03
Osoby które w 2019 roku otrzymywały wynagrodzenie z tytułu zawartych z Urzędem Gminy w Cisnej umów zleceń, umów o dzieło, inkasa opłaty miejscowej oraz za udział w komisjach wyborczych mogą odebrać PIT-11 oraz PIT-R w kasie Urzędu Gminy do 14 lutego 2020 r. Po tym terminie Pity sukcesywnie będą wysyłane listem zwykłym na adres.
Zaproszenie na XVIII sesję Rady Gminy Cisna, która odbędzie się w dniu 4 lutego 2020 r. o godz. 10:00.
2020-01-28

Pages