Miejsce zagospodarowania odpadów komunalnych

Miejsce zagospodarowania odpadów komunalnych:

Sortownia odpadów selektywnie zebranych i zmieszanych
ul. Przemysłowa 16
38-700 Ustrzyki Dolne