Zamówienia publiczne

2020-09-01
Unieważnienie postępowania - Nadzór inwestorski dla zadania pn. Budowa infrastruktury przydomowych oczyszczalni ścieków bytowych w Gminie Cisna
2020-08-26
Wybór oferenta - Zakup fabrycznie nowego średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo -gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP w Cisnej
2020-08-24
Informacja z otwarcia ofert - Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg administrowanych przez Wójta Gminy Cisna w sezonach 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023
2020-08-21
Informacja z otwarcia ofert - Zakup fabrycznie nowego, średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP w Cisnej.
2020-08-12
Informacja z otwarcia ofert na Nadzór inwestorski dla zadania „Budowa infrastruktury przydomowych oczyszczalni ścieków bytowych w Gminie Cisna zlokalizowanej na obszarze Natura 2000, w celu minimalizacji zanieczyszczeń wód i gleb”
2020-08-11
Postępowanie przetargowe na zakup średniego samochodu specjalnego pożarniczego ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP w Cisnej – odpowiedź na zapytanie do SIWZ 1. Czy Zamawiający dopuszcza termin realizacji do dnia 15.12.2010r? Zamawiający dopuszcza przedłużenie realizacji do dnia 15 grudnia 2020r.
2020-08-07
Wybór oferenta -Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych
2020-08-06
Ogłoszenie o przetargu - Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg administrowanych przez Wójta Gminy Cisna w sezonach 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023

Pages