Zamówienia publiczne

2020-03-13
Zapytanie ofertowe - Poprawa estetyki Gminy Cisna poprzez urządzenie miejsc rekreacyjno-informacyjnych
2020-03-05
Zapytanie ofertowe - przeglądy jednoroczne i pięcioletnie budynków Gminy Cisna
2020-02-25
Dotyczy zamówienia: Udzielenie kredytu krótkoterminowego w kwocie 500 000 zł na pokrycie występującego w ciągu 2020 roku przejściowego deficytu budżetu.
2020-02-13
Wybór oferenta - Modernizacja PSZOK w Gminie Cisna
2020-02-10
Informacja z otwarcia ofert - Modernizacja PSZOK w Gminie Cisna
2020-01-27
Ogłoszenie o przetargu - Modernizacja PSZOK w Gminie Cisna
2020-01-09
Zamówienia publiczne- plan postępowań na 2020 rok
2019-12-17
Wybór oferenta - Odbiór odpadów komunalnych

Pages