Zapytanie ofertowe nr 2 - Budowa wodnego placu zabaw w miejscowości Wetlina - dokumentacja projektowa