News

2023-02-01
Zgodnie z art. 11a ust. 7 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 572) Wójt Gminy Cisna przekazuje do zaopiniowania projekt Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Cisna na rok 2023.
2023-02-01
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( t. j. Dz. U. z 2020, poz.1990 z późn.zm.) Wójt Gminy Cisna podaje do publicznej wiadomości, na okres 21 dni, wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę.
2023-02-01
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( t. j. Dz. U. z 2021, poz.1899 z późn.zm.) Wójt Gminy Cisna podaje do publicznej wiadomości, na okres 21 dni, wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w bezpłatne użytkowanie części budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Wetlinie dotychczasowemu użytkownikowi.
2023-02-01
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( t. j. Dz. U. z 2020, poz.1990 z późn.zm.) Wójt Gminy Cisna podaje do publicznej wiadomości, na okres 21 dni, wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem.
2023-01-30
Zapytanie ofertowe- Remont pomnika „Obrońcom Cisnej i okolic przed Ukraińską Powstańczą Armią 1944-1947” w miejscowości Cisna na działkach nr ewid. 154 i 155
2023-01-30
TRWAJĄ ZAPISY na X Ogólnopolskie Mistrzostwa Strażaków OSP w Narciarstwie Alpejskim i Snowboardzie 2023 – Indywidualne (04.03.22) i Drużynowe (05.03.22).
2023-01-30
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Cisna  
2023-01-30
Ogłoszenie o zamówieniu-Poprawa warunków komunikacji drogowej poprzez modernizację sieci dróg na terenie Gminy Cisna

Pages