News

2023-09-21
Szanowni mieszkańcy, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 października 2022r. w sprawie szkolenia obronnego nakłada na Wójta Gminy obowiązek organizacji ćwiczeń doskonalących nie rzadziej niż raz na trzy lata. W bieżącym roku w dniach 21.09 – 22.09.2023r.  takie szkolenie jest realizowane w Urzędzie Gminy Cisna.
2023-09-21
RG.0002.61.2023                                                                      Cisna, dnia 28.09.2023 r.
2023-09-21
Zaproszenie Wójt Gminy Cisna zaprasza na spotkanie
2023-09-21
Informacja o jakości wody poddanej analizie w ramach monitoringu
2023-09-20
Komunikat skierowany do konsumentów wody z wodociągu Smerek II na terenie powiatu leskiego.
2023-09-20
INFORMACJA dotycząca  opłaty III raty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych Przypominam wszystkim przedsiębiorcom o ustawowym terminie wniesienia opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.
2023-09-18
GGiB.6220.11.2023                                                                            Cisna, dnia 18.09.2023r.                              O B W I E S Z C Z E N I E    
2023-09-18
GGiB.6220.12.2023                                                                            Cisna, dnia 18.09.2023r.                              O B W I E S Z C Z E N I E    

Pages