News

2022-09-30
GGiB.6733.5.2022                                                         Cisna, dnia 30.09.2022r. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Cisna na podstawie art. art. 53 ust. 1 ustawy dnia 27 marca 2003 r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2022 r. poz. 503)
2022-09-27
Ośrodek Diagnostyczny Fundacji SOS Życie z Mielca zaprasza kobiety do CYTOMAMMOBUSU w dniu 6-7 Października godz. 9-17 – w Cisnej – Obok Szkoły
2022-09-27
INFORMACJA dotycząca  opłaty III raty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych Przypominam wszystkim przedsiębiorcom o ustawowym terminie wniesieniaopłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych .
2022-09-26
Zapytanie ofertowe- Budowa oświetlenia drogi wojewódzkiej w miejscowości Cisna
2022-09-22
Urząd Gminy w Cisnej informuje, iż woda z wodociągu w miejscowości Kalnica warunkowo nadaje się do spożycia przez ludzi ze względu na podwyższoną zawartość zawartego w niej żelaza.
2022-09-22
Amputacja zmieniła Twoje życie? Nie możesz już pracować w dotychczasowym zawodzie? Powiemy Ci jak możesz się przekwalifikować i znaleźć pracę w nowym zawodzie!
2022-09-22
Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) zapraszam na XLVIII sesję Rady Gminy Cisna, która odbędzie się w dniu 29 września 2022 r. o godz. 9:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Cisnej z proponowanym porządkiem obrad:
2022-09-22
Informacja o jakości wody poddanej analizie w ramach monitoringu

Pages