News

2022-09-19
Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa oleju opałowego do kotłowni
2022-09-19
Udostępnienie dróg leśnych do ruchu publicznego
2022-09-15
GGiB.6220.11.2021                                                            Cisna, dnia 15.09.2022r. O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Cisna
2022-09-08
RSO Woj. podkarpackie (wszystkie powiaty), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o intensywnych opadach deszczu z burzami DESZCZ i BURZE/1 podkarpackie (wszystkie powiaty) od 22:00/08.09 do 11:00/09.09.2022 40 mm; porywy 70 km/h. Dotyczy powiatów: wszystkie powiaty.
2022-09-08
ZAWIADOMIENIE   Sołtys Sołectwa Przysłup zgodnie z § 14 pkt. 1 ppkt. 2 Statutu Sołectwa Przysłup, zwołuje: na dzień 16.09.2022 r. (piątek) na godzinę 16.00 zebranie wiejskie sołectwa  
2022-09-07
Działając na podstawie § 10 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie (Dz. U. z 2013 r. poz.
2022-09-06
Wójt Gminy Cisna informuje, że w dniu  06.09.2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Cisnej został wywieszony wykaz nieruchomości obejmujący działki: -nr  397/2, 397/3 obręb Cisna, 191 obręb Kalnica, 108 obręb Krzywe, 179/2 obręb Wetlina  przeznaczone do zamiany,
2022-08-24
GGiB.6220.16.2022                                     Cisna, dnia 24.08.2022r.                            O B W I E S Z C Z E N I E

Pages