Aktualności

2020-08-11
Postępowanie przetargowe na zakup średniego samochodu specjalnego pożarniczego ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP w Cisnej – odpowiedź na zapytanie do SIWZ 1. Czy Zamawiający dopuszcza termin realizacji do dnia 15.12.2010r? Zamawiający dopuszcza przedłużenie realizacji do dnia 15 grudnia 2020r.
2020-08-07
Zarządzenie Nr 68/2020 Wójta Gminy Cisna z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Cisna w 2020 r.
2020-08-07
Wybór oferenta -Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych
2020-08-06
Ogłoszenie o przetargu - Zakup fabrycznie nowego, średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP w Cisnej
2020-08-06
Ogłoszenie o przetargu - Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg administrowanych przez Wójta Gminy Cisna w sezonach 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023
2020-08-06
Minister Łukasz Szumowski poinformował w czwartek rano o powiatach, w których zostaną wprowadzone obostrzenia. Podzielono je na dwie kategorie: czerwoną i żółtą. https://samorzad.pap.pl/kategoria/aktualnosci/dodatkowe-obostrzenia-w-zw...
2020-08-04
Zmiana SIWZ i terminu składania ofert - Nadzór inwestorski dla zadania „Budowa infrastruktury przydomowych oczyszczalni ścieków bytowych w Gminie Cisna zlokalizowanej na obszarze Natura 2000, w celu minimalizacji zanieczyszczeń wód i gleb”
2020-08-03
Informacja o możliwości spisania się przez internet

Strony