Aktualności

Unieważnienie postępowania - bieżące remonty dróg asfaltowych
2017-10-03
Unieważnienie postępowania - bieżące remonty dróg asfaltowych
Wybór oferenta- Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości do 105 000 litrów do kotłowni zarządzanych przez Urząd Gminy w Cisnej w sezonie grzewczym 2017/2018
2017-09-29
Wybór oferenta- Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości do 105 000 litrów do kotłowni zarządzanych przez Urząd Gminy w Cisnej w sezonie grzewczym 2017/2018
Informacja z otwarcia ofert- Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości do 105 000 litrów do kotłowni zarządzanych przez Urząd Gminy w Cisnej w sezonie grzewczym 2017/2018
2017-09-28
Informacja z otwarcia ofert- Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości do 105 000 litrów do kotłowni zarządzanych przez Urząd Gminy w Cisnej w sezonie grzewczym 2017/2018
Wybór oferenta- Przebudowa ciągu dróg: dz. nr ewid. 245/1 w km 0+000-0+550, dz. nr ewid. 226 w km 0+000-0+150 oraz dz. nr ewid. 239 w km 0+000-0+150 w miejscowości Smerek
2017-09-25
Wybór oferenta- Przebudowa ciągu dróg: dz. nr ewid. 245/1 w km 0+000-0+550, dz. nr ewid. 226 w km 0+000-0+150 oraz dz. nr ewid. 239 w km 0+000-0+150 w miejscowości Smerek
Informacja o jakości wody z gminnych ujęć w Wetlinie
2017-09-22
Urzad Gminy w Cisnej informuje, że woda ze wszystkich ujęć gminnych w miejscowości Wetlina jest zdatna do spożycia.
Przerwa w dostawie wody - ujęcie Nadleśnictwa w Cisnej
2017-09-20
Wójt Gminy w Cisnej informuje, że w dniu 22 (piątek) września 2017 roku od godz. 8:30 do godz 13:30 nastąpi przerwa w dostawie wody z ujęcia wody Nadleśnictwa w miejscowości Cisna z powodu prac konserwacyjnych. Za utrudnienia przepraszamy.
Ogłoszenie o przetargu - Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości do 105 000 litrów do kotłowni zarządzanych przez Urząd Gminy w Cisnej w sezonie grzewczym 2017/2018
2017-09-20
Ogłoszenie o przetargu - Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości do 105 000 litrów do kotłowni zarządzanych przez Urząd Gminy w Cisnej w sezonie grzewczym 2017/2018
Informacja - woda z ujęcia Beskidnik w Wetlinie
2017-09-19
Urząd Gminy w Cisnej informuje, że woda z ujęcia wody Beskidnik w Wetlinie jest zdatna do spożycia. Wójt Gminy Cisna Renata Szczepańska

Strony