Aktualności

Ogłoszenie o przetargu - Zakup fabrycznie nowego, średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP w Cisnej
2020-08-06
Ogłoszenie o przetargu - Zakup fabrycznie nowego, średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP w Cisnej
Ogłoszenie o przetargu - Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg administrowanych przez Wójta Gminy Cisna w sezonach 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023
2020-08-06
Ogłoszenie o przetargu - Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg administrowanych przez Wójta Gminy Cisna w sezonach 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023
Informacja o dodatkowych obostrzeniach w związku z epidemią w 19 powiatach
2020-08-06
Minister Łukasz Szumowski poinformował w czwartek rano o powiatach, w których zostaną wprowadzone obostrzenia. Podzielono je na dwie kategorie: czerwoną i żółtą. https://samorzad.pap.pl/kategoria/aktualnosci/dodatkowe-obostrzenia-w-zw...
Zmiana SIWZ i terminu składania ofert - Nadzór inwestorski dla zadania „Budowa infrastruktury przydomowych oczyszczalni ścieków bytowych w Gminie Cisna zlokalizowanej na obszarze Natura 2000, w celu minimalizacji zanieczyszczeń wód i gleb”
2020-08-04
Zmiana SIWZ i terminu składania ofert - Nadzór inwestorski dla zadania „Budowa infrastruktury przydomowych oczyszczalni ścieków bytowych w Gminie Cisna zlokalizowanej na obszarze Natura 2000, w celu minimalizacji zanieczyszczeń wód i gleb”
POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020
2020-08-03
Informacja o możliwości spisania się przez internet
Zarządzenie nr 67/2020 Wójta Gminy Cisna z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia stawki za usługi w zakresie opróżniania szamb oraz wywozu osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków komunalnym samochodem asenizacyjnym.
2020-07-30
Na podstawie art. 30 ust. 1 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 712 z późn.zm.) w zw. uchwałą nr XXIV/157/2004 Rady Gminy w Cisnej z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy Cisna uprawnienia do ustalania cen i opłat za usługi komunalne
Zapytanie ofertowe - budowa i modernizacja drogi rolniczej w Smereku
2020-07-30
Zapytanie ofertowe - budowa i modernizacja drogi rolniczej w Smereku
Aktualne dofinansowania na ekologiczne inwestycje na rok 2020.
2020-07-29
Fundacja Dar Oze nieodpłatnie/gratisowo pomaga uzyskać dotacje unijne oraz rządowe na ekologiczne inwestycje. Szczegóły znajdziecie Państwo pod adresem: https://fundacjadaroze.pl/wp-content/uploads/2020/07/Informacja-o-aktual...

Strony