Aktualności

ROZEZNANIE CENOWE
2019-12-17
Wójt Gminy Cisna zaprasza do składania propozycji cenowych dotyczących wykonania oznaczeń laboratoryjnych dla potrzeb Gminy Cisna.
Wybór oferenta - Odbiór odpadów komunalnych
2019-12-17
Wybór oferenta - Odbiór odpadów komunalnych
Informacja Lokalnej Grupy Działania Nasze Bieszczady dotycząca ogłoszonego naboru wniosków o powierzenie grantów w zakresie Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.
2019-12-13
Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady informuje, iż ogłasza nabór wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kultu
Zapytanie ofertowe - zakup używanego samochodu
2019-12-09
Zapytanie ofertowe - zakup używanego samochodu
Informacja dotycząca projektu planu ochrony dla obszaru Natura 2000 Bieszczady PLC180001
2019-12-06
Wójt Gminy Cisna uprzejmie informuje, iż Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska w związku z upoważnieniem przez Ministra Środowiska do procedowania projektu rozporządzenia ustanawiającego plan ochrony dla obszaru Natura 2000 Bieszczady PLC180001. Po przeanalizowaniu ww.
Informacja z otwarcia ofert - odbiór i zagospodarowanie odpadów
2019-12-06
Informacja z otwarcia ofert - odbiór i zagospodarowanie odpadów
Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady, położonych na obszarze Gminy Cisna i ich zagospodarowanie
2019-11-28
Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady, położonych na obszarze Gminy Cisna i ich zagospodarowanie
Zaproszenie na XVI sesję Rady Gminy Cisna, która odbędzie się w dniu 29 listopada 2019 r. o godz. 10:00.
2019-11-21

Strony