Aktualności

Informacja o prowadzonym naborze wniosków – podejmowanie działalności gospodarczej
2017-09-04
Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady informuje, iż ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie Rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego p
Ogłoszenie o przetargu - „Przebudowa ciągu dróg: dz. nr ewid. 245/1 w km 0+000-0+550, dz. nr ewid. 226 w km 0+000-0+150 oraz dz. nr ewid. 239 w km 0+000-0+150 w miejscowości Smerek
2017-09-01
Ogłoszenie o przetargu - „Przebudowa ciągu dróg: dz. nr ewid. 245/1 w km 0+000-0+550, dz. nr ewid. 226 w km 0+000-0+150 oraz dz. nr ewid. 239 w km 0+000-0+150 w miejscowości Smerek
ZAPROSZENIE NA XXXII SESJĘ RADY GMINY CISNA
2017-09-01
Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz.446) zwołuję  XXXII sesję Rady Gminy Cisna w dniu 7 września 2017r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Cisnej z proponowanym porządkiem obrad:
Wybór oferenta- Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg administrowanych przez Wójta Gminy Cisna w sezonach 2017/2018, 2018-2019, 2019-2020
2017-08-25
Wybór oferenta- Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg administrowanych przez Wójta Gminy Cisna w sezonach 2017/2018, 2018-2019, 2019-2020
Wybór oferenta- Termomodernizacja budynku Pogotowia Ratunkowego w Cisnej
2017-08-25
Wybór oferenta- Termomodernizacja budynku Pogotowia Ratunkowego w Cisnej
Informacja z otwarcia ofert- Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg administrowanych przez Wójta Gminy Cisna w sezonach 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020
2017-08-21
Informacja z otwarcia ofert- Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg administrowanych przez Wójta Gminy Cisna w sezonach 2017/2018, 2018/2019, 2019/202
Zapytanie ofertowe- termomodernizacja budynku Pogotowia Ratunkowego w Cisnej
2017-08-17
Zapytanie ofertowe- termomodernizacja budynku Pogotowia Ratunkowego w Cisne
Unieważnienie postępowania -Termomodernizacja budynku Pogotowia Ratunkowego w Cisnej
2017-08-17
Unieważnienie postępowania -Termomodernizacja budynku Pogotowia Ratunkowego w Cisnej

Strony