Aktualności

ZARZĄDZENIE STAROSTY LESKIEGO W SPRAWIE OGŁOSZENIA ALARMU PRZECIWPOWODZIOWEGO
2020-06-24
Zarządzenie Nr 16.2020 Starosty Leskiego z dnia 23 czerwca 2020 roku w sprawie ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego
Wybór oferenta - Zakup pojazdu specjalnego ochrony przeciwpożarowej dla jedności OSP w Cisnej - II przetarg
2020-06-22
Wybór oferenta - Zakup pojazdu specjalnego ochrony przeciwpożarowej dla jedności OSP w Cisnej - II przetarg
Ogłoszenie o XXII sesji Rady Gminy Cisna, która odbędzie się w dniu 25 czerwca 2020 r. o godz. 10:00.
2020-06-18
Harmonogram szczepienia psów przeciwko wściekliźnie na terenie Gminy Cisna w dniu 27 czerwca 2020 r.
2020-06-18
NABÓR KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW TERENOWYCH DO POWSZECHNEGO SPISU ROLNEGO W 2020 R.
2020-06-15
Wójt Gminy Cisna - Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do powszechnego spisu rolnego w 2020 r. Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych dokonywany jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U. z dnia 10 września 2019 r., poz. 1728). Nabór kandydatów na rachmistrzów odbywa się w okresie od 15...
Informacja o prowadzonym naborze wniosków: ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
2020-06-09
Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady informuje, iż ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie Rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego p
INFORMACJA O SPOSOBIE PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH W WYBORACH PREZYDENTA RP ZARZĄDZONYCH NA DZIEN 28 CZERWCA 2020R.
2020-06-09
Urząd Gminy Cisna uprzejmie informuje, że zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych przyjmowane są w godzinach 7:30 – 15:30 w następujący sposób: - doręczone bezpośrednio do urzędu gminy, - przesłane do urzędu gminy pocztą lub kurierem pod warunkiem wpływu zgłoszeń do urzędu najpóźniej w dniu 12 czerwca 2020r. w godzinach pracy,
Unieważnienie postępowania - Remonty bieżące dróg
2020-06-08
Unieważnienie postępowania - Remonty bieżące dróg

Strony