Aktualności

Informacja dotycząca projektu planu ochrony dla obszaru Natura 2000 Bieszczady PLC180001
2019-12-06
Wójt Gminy Cisna uprzejmie informuje, iż Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska w związku z upoważnieniem przez Ministra Środowiska do procedowania projektu rozporządzenia ustanawiającego plan ochrony dla obszaru Natura 2000 Bieszczady PLC180001. Po przeanalizowaniu ww.
Informacja z otwarcia ofert - odbiór i zagospodarowanie odpadów
2019-12-06
Informacja z otwarcia ofert - odbiór i zagospodarowanie odpadów
Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady, położonych na obszarze Gminy Cisna i ich zagospodarowanie
2019-11-28
Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady, położonych na obszarze Gminy Cisna i ich zagospodarowanie
Zaproszenie na XVI sesję Rady Gminy Cisna, która odbędzie się w dniu 29 listopada 2019 r. o godz. 10:00.
2019-11-21
Zaproszenie na XV nadzwyczajną sesję Rady Gminy Cisna, która odbędzie się w dniu 19 listopada 2019 r. o godz. 10:00.
2019-11-18
OGŁOSZENIE O PRZETARGU CISNA, KALNICA
2019-11-14
Wójt Gminy Cisna ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Cisna 1) nieruchomość gruntowa niezabudowana o numerze ewid. 276/12 o pow. 0,0642 ha położona w obrębie ewidencyjnym Cisna, dla której Sąd Rejonowy w Lesku prowadzi księgę wieczystą KW KS1E/00020608/5,
Informacja Lokalnej Grupy Działania Nasze Bieszczady dotycząca ogłoszonego naboru wniosków o przyznanie pomocy w zakresie Rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie
2019-11-12
Zaproszenie na spotkania informacyjne Lokalnej Grupy Działania Nasze Bieszczady
2019-11-08
związane z organizowanym naborem wniosków o przyznanie pomocy na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Strony