Aktualności

OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 91
2019-06-14
Ogłoszenie o II przetargu pisemnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości niezabudowanej o nr ewid.768/20, pow. 4,2562 ha, dla której prowadzona jest KW KS1E/00034250/1, położonej w Wetlinie z przeznaczeniem pod budowę wyciągu i tras zjazdowych.
2019-06-13
Wójt Gminy Cisna ogłasza II przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości niezabudowanej o nr ewid.768/20, pow. 4,2562 ha, dla której prowadzona jest KW KS1E/00034250/1, położonej w Wetlinie z przeznaczeniem pod budowę wyciągu i tras zjazdowych.
Nabór wniosków na „Restrukturyzację małych gospodarstw” oraz „Premię dla młodego rolnika”.
2019-06-10
Zaproszenie na XI sesję Rady Gminy Cisna, która odbędzie się w dniu 18 czerwca 2019 r. o godz. 10:00.
2019-06-03
RAPORT O STANIE GMINY CISNA W ROKU 2018
2019-05-31
Wójt Gminy Cisna przedstawia Raport o stanie Gminy Cisna w roku 2018.
Zapytanie ofertowe - wykaszanie rowów
2019-05-31
Zapytanie ofertowe - wykaszanie rowów
PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH
2019-05-28
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 76
2019-05-28

Strony