Immovables

2021-09-20
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( t. j. Dz. U. z 2020, poz.1990 z późn.zm.) Wójt Gminy Cisna podaje do publicznej wiadomości, na okres 21 dni, wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem   Informacje w załączniku.
2021-09-07
Wójt Gminy Cisna ogłasza
2021-08-27
Zgodnie z § 12 Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów , oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014r. poz.
2021-08-18
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Cisna przeznaczonej do oddania w użyczenie  
2021-07-27
Wójt Gminy Cisna ogłasza trzeci przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej o nr ewid. 211/18, pow. 0,3515 ha, położonej w Wetlinie, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KW KS1E/00020605/4 według poniższego zestawienia:   1. Położenie nieruchomości:  Wetlina
2021-07-12
Cisna, dnia 12.07.2021 r.   INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU
2021-07-06
INFORMACJA Wójt Gminy Cisna informuje, że w dniu  06.07.2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Cisnej został wywieszony wykaz nieruchomości obejmujący działki: -nr 599/4, 850/1 obręb Wetlina oraz 192 obręb Cisna przeznaczone do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, -nr 82/3 obręb Kalnica przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu,
2021-06-02
INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU 1.Przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 31 maja 2021 r. 2.Przetarg dotyczył nieruchomości: - nr 134/6 o pow. 256 m2 zabudowanej studnią wierconą, ogrodzona siatką stalową rozpiętą pomiędzy stalowymi słupkami,

Pages