Immovables

2021-04-28
Wójt Gminy Cisna ogłasza       I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż: -nieruchomości gruntowej zabudowanej studnią wierconą oraz ogrodzeniem o numerze ewid. 134/6, pow. 256 m2,
2021-03-24
Wójt Gminy Cisna ogłasza
2021-03-05
INFORMACJA     Wójt Gminy Cisna informuje, że w dniu  02.03.2021 r. na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Cisnej został wywieszony wykaz nieruchomości, obejmujący działki: - 81/10 w Przysłupiu (cz. działki o pow.800 m2) przeznaczoną do oddania w użyczenie,
2021-02-02
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020, poz.1990 z późn. zm.) Wójt Gminy Cisna podaje do publicznej wiadomości, na okres 21 dni, wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu   Oznaczenie nieruchomości wg: - ewidencji gruntów: 211/18
2020-10-29
Wójt Gminy Cisna informuje, że w dniu  29.10.2020 r. w siedzibie Urzędu Gmin w Cisnej został wywieszony wykaz nieruchomości obejmujący działki: -nr 850/7 obręb Wetlina oraz 45, 46/2, 55 obręb Buk przeznaczone do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, -nr 134/6, 134/7 obręb Smerek przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu,
2020-06-04
Wójt Gminy Cisna informuje, że w dniu 04.06.2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Cisnej został wywieszony wykaz nieruchomości obejmujący działki nr 170/2, 170/3, 170/4, 170/5, 170/6, 170/7, 170/8, 770/11 w Wetlinie przeznaczone do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
2020-06-04
Wójt Gminy Cisna informuje, że w dniu 04.06.2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Cisnej został wywieszony wykaz nieruchomości obejmujący działki nr 170/2, 170/3, 170/4, 170/5, 170/6, 170/7, 170/8, 770/11 w Wetlinie przeznaczone do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
2019-12-23
Wyniki przetargu z dnia 16 grudnia 2019r.

Pages