Pomoc medyczna dla obywateli Ukrainy

 
Drodzy mieszkańcy, jest nam miło poinformować że udało się z powodzeniem zorganizować kolejny transport dla Ukrainy.
Tym razem wyjechał dziś transport środków medycznych i pierwszej pomocy zakupiony ze środków finansowych pochodzących ze zbiorki Rady Gminy Cisna oraz mieszkańców Gminy. 
 
Serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym za udzielone wsparcie.