SPIS ROLNY 2020

Przypominamy, że od 1 września do 30 listopada 2020 r. trwa Powszechny Spis Rolny PSR 2020.

Nowelizacja ustawy o powszechnym spisie rolnym 2020 (ustawa z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy o statystyce publicznej, ustawy o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. oraz ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r., Dz. U. 2020 poz. 1486) wprowadziła przepis, zgodnie z którym użytkownik gospodarstwa rolnego jest obowiązany przeprowadzić samospis internetowy (art. 8a ust. 1).

W celu przeprowadzenia samospisu wejdź na stronę spisrolny.gov.pl.
Od momentu pierwszego zalogowania dane do formularza możesz wprowadzać i uzupełniać przez 14 dni.

Aby spisać się szybko i wygodnie przygotuj wcześniej:
- numer gospodarstwa rolnego OdBR (otrzymasz go w liście od Prezesa GUS)
- PESEL (do zalogowania)
- informacje o powierzchni gruntów, zasiewów, stosowanych nawozach, itp.

Jeżeli nie posiadasz Internetu lub potrzebujesz pomocy w lokalu wyznaczonym przez Gminne Biuro Spisowe (budynek Urzędu Gminy w Cisnej, 38-607 Cisna 49) zostało przygotowane stanowisko wyposażone w sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu. Pracownik biura spisowego pomoże Ci wypełnić formularz.

Powszechny Spis Rolny 2020 to badanie statystyczne, które umożliwia zebranie aktualnych informacji dotyczących polskiego rolnictwa. Ich analiza pozwoli na zaplanowanie środków finansowych na inwestycje lokalne i ogólnokrajowe.

Jeśli macie Państwo pytania dotyczące spisu rolnego zachęcamy również do kontaktu z infolinią pod numerem 22 279 99 99.