UCHWAŁA NR 7/44/2022 Z DNIA 25 STYCZNIA 2022 R. RIO W RZESZOWIE

Uchwała Nr 7/44/2022 z dnia 25 stycznia 2022 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Cisna na 2022 rok.

Załączniki