Aktualności

2022-01-31
Przypominam wszystkim przedsiębiorcom o ustawowym terminie składania oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych  za 2021 rok. Termin składania oświadczeń i wniesienia opłaty  31.01.2022 r.   Wójt Gminy mgr Renata Szczepańska
2022-01-27
Wójt Gminy Cisna informuje, iż do dnia 31.03.2022 roku Gmina Cisna dofinansowuje wykonanie zabiegów sterylizacji kotek oraz kastracji kocurów. Zabiegom mogą być poddane zwierzęta wolno żyjące na terenie gminy oraz posiadające właścicieli na wniosek opiekunów zamieszkałych na terenie gminy Cisna.
2022-01-25
Zawiadomienie mieszkańców o konsultacjach w sprawie zmiany rodzaju miejscowości    
2022-01-25
Zawiadomienie mieszkańców o konsultacjach w sprawie zmiany rodzaju miejscowości    
2022-01-21
Zapytanie ofertowe - Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego oraz SWZ dla zadania pn. Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wetlina
2022-01-21
na podstawie art. art. 53 ust. 1 ustawy dnia 27 marca 2003 r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) informuje
2022-01-20
„Bieszczadzkie Schroniska i Hotele PTTK z siedzibą w Sanoku odda w dzierżawę  „Bacówkę pod Honem” w Cisnej oraz obiekt w Dukli. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (13) 46 311 29, 660 228 802, 604 177 983”. Bieszczadzkie Schroniska i Hotele PTTK Spółka z o.o. 38-500 Sanok ul. Mickiewicza 29     tel. 13 46 311 29, 604 177 983
2022-01-20
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 5, pkt. 14 i art. 41 ust. 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, 1834) Zarządzam, co następuje: §1

Strony