Aktualności

2022-07-12
Agencja Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A.  ogłasza nabór formularzy zgłoszeniowych projektu pn. „Kompetencje dla sektorów – gospodarka wodno-ściekowa i rekultywacja”.
2022-07-07
Wójt Gminy Cisna zaprasza na spotkanie informacyjno-szkoleniowe: Mikropożyczka dla osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą Pożyczka dla MŚP Pożyczka na rozwój Turystyki.
2022-06-22
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) zapraszam na XLVI Sesją Absolutoryjną Rady Gminy Cisna, która odbędzie się w dniu 30 czerwca 2022 r. (czwartek) o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Cisnej z proponowanym porządkiem obrad:
2022-06-20
Infomujemy, iż w dniu 28 czerwca 2022 r. w sołectwie Cisna zostanie przeprowadzona akcja szczepienia psów przeciw wściekliźnie. Harmonogram w załączeniu.
2022-06-15
Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości przy wsparciu organizacyjnym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa ogłasza Program Stypendiów Pomostowych 2022/2023.
2022-06-13
Wójt Gminy Cisna przedstawia Raport o stanie Gminy Cisna za rok 2021. Zapraszam mieszkańców do udziału w debacie nad raportem, która odbędzie się na sesji Rady Gminy Cisna w dniu 30 czerwca 2022 r. o godzinie 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Cisnej. Raport i zgłoszenie do udziału w debacie dostępne będą również w sekretariacie UG w godzinach pracy Urzędu.
2022-06-13
GGiB.6220.11.2021                                                                  Cisna, dnia 13.06.2022r. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Cisna
2022-06-13
Plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020-2022 Dkument opracował: Koordynator ds. dostępności Urzędu Gminy Cisna                      Jacek KOWALSKI   Zatwierdzam:

Strony