Aktualności

2022-03-11
Szanowni Państwo, pod niżej podanym linkiem można uzyskać informację odnośnie szczepień ochronnych dla dzieci z Ukrainy. Komunikat jest dostępny również w języku ukraińskim.
2022-03-10
KOMUNIKAT ! W CELU POTWIERDZENIA TOŻSAMOŚCI I OBYWATELSWA UKRAINY OBYWATELOM UKRAINY, KTÓRZY PRZYJECHALI DO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W ZWIĄZKU Z WOJSKOWĄ AGRESJĄ ROSJI NA UKRAINĘ, PLACÓWKI KONSULARNE UKRAINY W RP BĘDĄ PROWADZIĆ NASTĘPUJĄCE CZYNNOŚCI:
2022-03-08
Komunikat dotyczy pomocy
2022-03-08
Wójt Gminy Cisna zaprasza do składania propozycji cenowych dotyczących odbioru, transportu i zagospodarowania ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z terenu oczyszczalni ścieków administrowanych przez Gminę Cisna.
2022-03-07
RG.0002.42.2022                                                           Cisna, dnia 07.03.2022 r.                                                        
2022-03-07
Wójt Gminy Cisna w związku z licznymi pytaniami od rodzin, które przyjęły pod swój dach uchodźców z Ukrainy informuje, że na dzień dzisiejszy nie ma regulacji prawnych, które dawałyby możliwość udzielenia wsparcia finansowego/rekompensaty dla osób prywatnych udzielających pomoc.
2022-03-07
KOMUNIKAT w sprawie gminnej ewidencji pobytu uchodźców przebywających na terenie Gminy Cisna  
2022-03-07
Szanowni Państwo, Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przygotowała ulotki  informacyjne dla uchodźców wojennych z Ukrainy, którzy przekroczyli granicę Polski. Ulotka ma ułatwić uchodźcom funkcjonowanie w pierwszych  godzinach i dniach pobytu w naszym kraju.

Strony