Aktualności

2016-01-04
W Powiecie Leskim od 1 stycznia 2016 r. będą funkcjonować 2 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej: Nr 1 – Lesko, ul. Piłsudskiego 5 (nad Wydziałem Komunikacji) Nr 2 – Baligród, ul. Jana Duplaka 7 (Dom Strażaka)
2016-01-04
INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU   1.Przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 29.12.2015 r. 2.Przetarg dotyczył nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Wetlina oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 842/2 o pow.  0,4446 ha   dla której prowadzona jest księga wieczysta KS1E/00020605/4
2015-12-22
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego i Urząd Gminy Cisna zapraszają na konsultacje dotyczące Funduszy Europejskich. Podczas dyżuru w urzędzie mieszkańcy gminy (osoby fizyczne, przedsiębiorcy, stowarzyszenia, JST) będą mogli uzyskać informacje na temat możliwości wsparcia z Funduszy Europejskich.
2015-12-17
Informacja o zrealizowanym zadaniu - usuwanie azbestu 2015.
2015-12-16
WÓJT GMINY CISNA zaprasza do składania ofert na świadczenie usług w zakresie obsługi prawnej Gminy Cisna i gminnych jednostek organizacyjnych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego do 30 000 EURO.
2015-12-14
Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn.zm.) zwołuję X sesję Rady Gminy Cisna w dniu  29 grudnia 2015r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Cisnej.
2015-11-23
Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. zaprasza do udziału w ankiecie osoby zainteresowane dotacjami na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Celem ankiety jest precyzyjne do stosowanie planowanych projektów do potrzeb potencjalnych uczestników.
2015-11-17
W załączeniu komunikaty Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Lesku do informacji, stosowania i przestrzegania przez właścicieli budynków i obiektów budowlanych.

Strony