Aktualności

2022-03-15
Informacja dotycząca rozeznania cenowego dotyczącego odbioru, transportu i zagospodarowania ustabiizowanych komunalnych osadów ściekowych z terenu oczyszczalni ścieków administrowanych przez Gminę Cisna. W odpowiedzi na zaproszenie do składania propozycji cenowych w terminie wpłynęła jedna propozycja cenowa:
2022-03-15
Gmina Cisna informuje, iż z dniem 16 marca 2022 roku wchodzą w życie nowe taryfy opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Cisna na okres 3 lat, zgodnie z decyzją nr RZ.RZT.70.218.2021.MKO Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
2022-03-14
Minister Zdrowia informuje, że świadczenia związane z wykonaniem szczepień ochronnych u dzieci przebywających na terenie Polski w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy w ramach kalendarza szczepień ochronnych (Program Szczepień Ochronnych – PSO na 2022 r.) powinny być wykonywane w podmiotach wykonujących działalność leczniczą w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej i odbywać się
2022-03-14
Nadanie numeru PESEL Informujemy, że od dnia 16 marca 2022 r. (środa) w Urzędzie Gminy Cisna będzie można składać wnioski o nadanie numeru PESEL. Wniosek należy złożyć osobiście. Do złożenia wniosku zobligowane są osoby planujące zostać dłużej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
2022-03-11
Szanowni Państwo, pod niżej podanym linkiem można uzyskać informację odnośnie szczepień ochronnych dla dzieci z Ukrainy. Komunikat jest dostępny również w języku ukraińskim.
2022-03-10
KOMUNIKAT ! W CELU POTWIERDZENIA TOŻSAMOŚCI I OBYWATELSWA UKRAINY OBYWATELOM UKRAINY, KTÓRZY PRZYJECHALI DO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W ZWIĄZKU Z WOJSKOWĄ AGRESJĄ ROSJI NA UKRAINĘ, PLACÓWKI KONSULARNE UKRAINY W RP BĘDĄ PROWADZIĆ NASTĘPUJĄCE CZYNNOŚCI:
2022-03-08
Komunikat dotyczy pomocy
2022-03-08
Wójt Gminy Cisna zaprasza do składania propozycji cenowych dotyczących odbioru, transportu i zagospodarowania ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z terenu oczyszczalni ścieków administrowanych przez Gminę Cisna.

Strony