„Czas na aktywność w gminie Cisna” - doradztwo zawodowe

W ramach realizowanego w gminie Cisna projektu systemowego „Czas na aktywność w gminie Cisna”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresie zadania Aktywna Integracja, w terminie od 08.05.2014 r. do 16.05.2014 r. przeprowadzone zostały „Warsztaty z doradcą zawodowym w zakresie nabycia umiejętności społeczno-zawodowych z elementami małej przedsiębiorczości i IPD” (instrument aktywizacji zawodowej).

W liczącym 60 godzin dydaktyczne szkoleniu udział wzięła jedna 9 osobowa grupa Beneficjentów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cisnej. Na godziny dydaktyczne składały się: 42 godziny zajęć grupowych oraz 18 godzin indywidualnych, po 2 godz. dydaktyczne z każdym Uczestnikiem, w ramach których, opracowano indywidualny plan działania (IDP)

Program szkolenia obejmował następujące bloki tematyczne:

1. Moje miejsce pracy, moje talenty/zdolności
2. Współpracownicy, dziedziny wiedzy/informacji
3. Narzędzia pracy
4. Moja praca, stanowisko pracy
5. Dokumenty aplikacyjne
6. Rozmowa kwalifikacyjna
7. Metody poszukiwania pracy, formy aktywnego poszukiwania pracy
8. Indywidualne doradztwo zawodowe

Każdy uczestnik szkolenia otrzymał specjalnie opracowane materiały dydaktyczne, teczkę, notatnik  i długopis. W trakcie zajęć zapewniony był poczęstunek oraz ciepły posiłek. Na zakończenie szkolenia uczestnicy otrzymali zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

Szkolenie przeprowadziło Konsorcjum firm: Galicyjskie Centrum Edukacji sp. z o.o. ul. Broniewskiego 73, 30-091 Kraków- lider i Ośrodek Szkolenia Kursowego i Ustawicznego, ul. Broniewskiego 73, 30-091 Kraków- partner.

  • „Czas na aktywność w gminie Cisna” - doradztwo zawodowe
  • „Czas na aktywność w gminie Cisna” - doradztwo zawodowe
  • „Czas na aktywność w gminie Cisna” - doradztwo zawodowe