DYSRTYBUCJA MASEK MEDYCZNYCH ORAZ MASEK FFP2 DLA MIESZKAŃCÓW GMINY CISNA

HARMONOGRAM
DYSRTYBUCJI MASEK MEDYCZNYCH ORAZ MASEK FFP2
DLA MIESZKAŃCÓW GMINY CISNA

- MASKA MEDYCZNA – 5szt. na osobę powyżej 4 roku życia.

- MASKA FFP2 – 1 szt. na osobę powyżej 4 roku życia przeznaczona dla osób
z grupy ryzyka.

Lp.

MIEJSCOWOŚĆ

DATA

Godzina

od… do ….

Punkt dystrybucji
w miejscowość

1

CISNA

02 – 03

02.2022

09.00 – 13.30

Urząd Gminy

2

HABKOWCE, DOŁŻYCA, BUK

02.02.2022

09.00 – 11.00

Mobilny. Dowóz przez UG Cisna

3

ŻUBRACZE, MAJDAN, LISZNA, ROZTOKI GÓRNE,

02.02.2022

12.00 – 13.30

Mobilny,
przy sklepie w Majdanie

4

SOLINKA

02.02.2022

12.00 – 13.00

Mobilny. Dowóz przez UG Cisna

5

PRZYSŁUP, KRZYWE

03.02.2022

10.00 – 11.00

Mobilny,
przy Kościele w Przysłupiu

6

STRZEBOWISKA

03.02.2022

11.30 – 12.30

Mobilny,
przy siedzibie Sołtysa

7

KALNICA

04.02.2022

09.00 – 10.00

Mobilny,
przy Kościele w Kalnicy

8

SMEREK

04.02.2022

11.00 – 12.00

Mobilny,
przy sklepie w Smereku

9

WETLINA

04.02.2022

12.30 – 13.30

Przy Sklepie ABC
w Wetlinie

UWAGA:

- mieszkańcy, którzy z różnych przyczyn nie pobrali masek, maski mogą pobrać w Urzędzie Gminy w Cisnej w godzinach od 09.00 do 13.30.

Tel. Kontaktowy 507038572