Firma Navigator International Sp. z o . o ZAPRASZA NA BEZPŁATNE SZKOLENIA „KWALIFIKACJE PRZYSZŁOŚCI DLA TURYSTYKI”

Firma Navigator International Sp. z o . o ZAPRASZA NA BEZPŁATNE SZKOLENIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU „KWALIFIKACJE PRZYSZŁOŚCI DLA TURYSTYKI”

Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki

Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie

Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Szkolenia realizowane w ramach projektu:

„Efektywne korzystanie z zasobów w przedsiębiorstwie turystycznym”

Do udziału w projekcie zapraszamy:

Pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw branży turystycznej z terenu powiatu leskiego lub bieszczadzkiego – szczególnie zapraszamy panie i osoby niepełnosprawne

W ramach projektu zapewniamy:

catering – wykwalifikowaną kadrę – zaświadczenia o ukończeniu szkolenia – materiały szkoleniowe

Termin rozpoczęcia szkoleń: sierpień 2013