Informacja LGD Nasze Bieszczady o naborze wniosków o przyznanie pomocy w zakresie Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Informacja o prowadzonym naborze wniosków,

Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady informuje, iż ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (Przedsięwzięcie 1.3.2)

Termin składania wniosków:
od 03.03.2021 r. do 16.03.2021 r.

Ogłoszenie o naborze wniosków znajduje się na stronie internetowej www.naszebieszczady.pl.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru można uzyskać w biurze Stowarzyszenia:
Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady
ul. 1000-lecia 1
38-600 Lesko
tel/fax 13 469 62 03
e-mail: nasze-bieszczady@nasze-bieszczady.pl

Załączniki