INFORMACJA O KWOCIE PRZEZNACZONEJ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA - Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości do 105 000 litrów do kotłowni zarządzanych przez Urząd Gminy w Cisnej w sezonie grzewczym 2021/2022

INFORMACJA O KWOCIE PRZEZNACZONEJ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą:

„Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości do 105 000 litrów do kotłowni zarządzanych przez Urząd Gminy w Cisnej w sezonie grzewczym 2021/2022”

Identyfikator postępowania:  f8b15cf7-89f2-42f1-bb93-6cfe77c09d5c

      

Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych (dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm), Gmina Cisna jako Zamawiający, przekazuje następującą informację:

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 426 195,00 złotych brutto.

Załączniki