Informacja w sprawie opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zwolnienia z podatku od nieruchomości.

INFORMACJA

Wójt Gminy Cisna wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Cisna informują, iż w związku z przedłużającym się stanem epidemii COVID-19 na terenie Polski, na najbliższej sesji Rady Gminy Cisna odbędzie się głosowanie nad projektem uchwały ws. zwolnienia z II raty opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, tj. lokali gastronomicznych.

Pod głosowanie będzie poddany również projekt uchwały ws. zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej obejmującego II kwartał pierwszego półrocza 2021 r.

Załączniki