Kolejne wsparcie dla Gminy Cisna

Gmina Cisna otrzymała kolejne wsparcie w ramach Rządowego Programu Polski Ład. Otrzymaliśmy 1 282 412 zł na realizację inwestycji w zakresie kanalizacji, wodociągów i zaopatrzenia w wodę.