Komunikat Międzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy do właścicieli, zarządzców i użytkowników budynków w związku z kampanią społeczną "SADZA PŁONIE, CZAD ZABIJA, ŻYJ".

Więcej informacji w załącznikach.

Załączniki