Komunikat od Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

Szanowni Państwo,

w odpowiedzi na problemy związane ze wzrostem stóp procentowych oraz problemów
związanych z bieżącym finansowanie gospodarstw rolnych oraz przedsiębiorstw sektora
przetwórstwa rolno-spożywczego zostały zwiększony poziom dopłat do oprocentowania
kredytów obrotowych z gwarancją FGR do 5 %.
Kredyt obrotowy z gwarancją FGR, to produkt finansowany z środków PROW 2014-2020
we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK), którego dystrybucja odbywa
się poprzez banki kredytujące, które podpisały umowy z BGK.
 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa
telefon: +48 22 250 01 18, e-mail: kancelaria@minrol.gov.pl
www.gov.pl/rolnictwo