Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Cisnej

OBWIESZCZENIE
Gminnej Komisji Wyborczej w Cisnej z dnia 24 października 2014 r.
o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Cisna w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Załączniki