Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Cisnej

Na podstawie art. 434 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks Wyborczy / Dz. U. Nr 21 poz. 112 z późn. zm./ Gminna Komisja Wyborcza w Cisnej
zawiadamia:   

W okręgu wyborczym Nr 5 obejmującym wieś Żubracze zastała zgłoszona tylko jedna lista kandydatów na radnych Rady Gminy Cisna zarządzonych na dzień
16 listopada 2014r.

W związku z powyższym w okręgu wyborczym Nr 5 wyborów do Rady Gminy Cisna nie przeprowadza się.

Załączniki