Obwieszczenie RDOŚ w sprawie planowanego tymczasowego składowiska wypalonego paliwa jądrowego na Ukrainie

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w związku z powiadomieniem przez Ukrainę o planowanej realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie tymczasowego składowiska wypalonego paliwa jądrowego, dla którego wszczęto postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Załączniki