Obwieszczenie Starosty Leskiego w sprawie oceny oddziaływania na środowisko - działka 138/1 Wetlina

Obwieszczenie Starosty Leskiego w związku z prowadzeniem postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku rekreacji indywidualnej i zbiornika na ścieki na działce nr ewid. 138/1 obręb Wetlina.

Załączniki