OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CISNA W SPRAWIE OCENY ODDZIAŁYWANIA NA OBSZAR NATURA 2000 DZ. 124/2 SMEREK

Wójt Gminy Cisna informuje, że  RDOŚ w Rzeszowie prowadzi postępowanie w przedmiocie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na: budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, budowie przydomowej oczyszczalni ścieków, budowie studni kopanej oraz budowie zjazdu indywidualnego na działce o nr. ew. 124/2  w miejscowości Smerek, gmina Cisna.

Załączniki