Obwieszczenie Wójta Gminy Cisna z dnia 2 maja 2019 r.

o wydaniu decyzji odmawiającej ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn.: „budowa budynku mieszkalnego i gospodarczego w zabudowie zagrodowej wraz z potrzebną infrastrukturą” planowanego do realizacji na części działki nr ewid.: 14/8, obręb Buk, gmina Cisna.

Załączniki