OGŁOSZENIE

O G Ł O S Z E N I E
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cisnej zaprasza  PRACODAWCÓW do współpracy w ramach organizacji staży zawodowych w pełni finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Szczegółowych informacji udziela Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cisnej osobiście lub telefonicznie

Tel. 531 358 111

Załączniki