OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 276

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 276

WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ

o godz. 13:35 dnia 23.11.2023

 

Zjawisko/Stopień zagrożenia: Opady marznące/1 ODWOŁANIE

Obszar (w nawiasie numer

ostrzeżenia dla powiatu):

powiaty: dębicki(97), jarosławski(98), kolbuszowski(98), leżajski(100), lubaczowski(95),

łańcucki(100), mielecki(98), niżański(103), przemyski(91), Przemyśl(91), przeworski(102),

ropczycko-sędziszowski(98), rzeszowski(100), Rzeszów(100), stalowowolski(101),

strzyżowski(92), Tarnobrzeg(98), tarnobrzeski(100)

Czas odwołania: godz. 13:35 dnia 23.11.2023

Przyczyna: Zjawisko zakończyło się

SMS: IMGW-PIB INFORMUJE: MARZNĄCE OPADY/- podkarpackie (18 powiatów)

13:35/23.11.2023 ZJAWISKO ZAKOŃCZYŁO SIĘ. Dotyczy powiatów: dębicki, jarosławski,

kolbuszowski, leżajski, lubaczowski, łańcucki, mielecki, niżański, przemyski, Przemyśl,

przeworski, ropczycko-sędziszowski, rzeszowski, Rzeszów, stalowowolski, strzyżowski,

Tarnobrzeg i tarnobrzeski.

RSO Woj. podkarpackie (18 powiatów), IMGW-PIB odwołał ostrzeżenie pierwszego stopnia o

opadach marznących

Uwagi: Brak.

 

Zjawisko/Stopień zagrożenia: Silny wiatr/2

Obszar (w nawiasie numer

ostrzeżenia dla powiatu)

powiaty: bieszczadzki(140), jasielski(131), Krosno(117), krośnieński(130), leski(141),

sanocki(139)

Ważność: od godz. 15:00 dnia 23.11.2023 do godz. 12:00 dnia 24.11.2023

Prawdopodobieństwo 80%

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 50 km/h, w porywach do 95

km/h, z południowego zachodu i zachodu.

SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: WIATR/2 podkarpackie (6 powiatów) od 15:00/23.11 do

12:00/24.11.2023 prędkość do 50 km/h, porywy do 95 km/h, SW i W. Dotyczy powiatów:

bieszczadzki, jasielski, Krosno, krośnieński, leski i sanocki.

RSO Woj. podkarpackie (6 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie drugiego stopnia o silnym

wietrze

Uwagi: Brak.

 

Zjawisko/Stopień zagrożenia: Opady marznące/1

Obszar (w nawiasie numer

ostrzeżenia dla powiatu)

powiaty: bieszczadzki(139), brzozowski(98), jasielski(130), Krosno(116), krośnieński(129),

leski(140), sanocki(138)

Ważność: od godz. 11:00 dnia 23.11.2023 do godz. 20:00 dnia 23.11.2023

Prawdopodobieństwo: 80%

Przebieg: Prognozowane są słabe opady marznącego deszczu powodujące gołoledź.Strefa opadów

przemieszczać się będzie z północnego zachodu w kierunku południowo-wschodnim.

SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: MARZNĄCE OPADY/1 podkarpackie (7 powiatów) od 11:00/23.11

do 20:00/23.11.2023 marznące opady, drogi śliskie. Dotyczy powiatów: bieszczadzki,

brzozowski, jasielski, Krosno, krośnieński, leski i sanocki.

RSO: Woj. podkarpackie (7 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o opadach

marznących

Uwagi: Ostrzeżenie może być kontynuowane.

 

Zjawisko/Stopień zagrożenia: Silny wiatr/1

Obszar (w nawiasie numer

ostrzeżenia dla powiatu)

powiaty: brzozowski(99), dębicki(98), jarosławski(99), kolbuszowski(99), leżajski(101),

lubaczowski(96), łańcucki(101), mielecki(99), niżański(104), przemyski(92), Przemyśl(92),

przeworski(103), ropczycko-sędziszowski(99), rzeszowski(101), Rzeszów(101),

stalowowolski(102), strzyżowski(93), Tarnobrzeg(99), tarnobrzeski(101)

Ważność: od godz. 15:00 dnia 23.11.2023 do godz. 06:00 dnia 24.11.2023

Prawdopodobieństwo: 70%

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 45 km/h, w porywach do 80

km/h, z południowego zachodu.

SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: WIATR/1 podkarpackie (19 powiatów) od 15:00/23.11 do

06:00/24.11.2023 prędkość do 45 km/h, porywy do 80 km/h, SW. Dotyczy powiatów:

brzozowski, dębicki, jarosławski, kolbuszowski, leżajski, lubaczowski, łańcucki, mielecki,

niżański, przemyski, Przemyśl, przeworski, ropczycko-sędziszowski, rzeszowski, Rzeszów,

stalowowolski, strzyżowski, Tarnobrzeg i tarnobrzeski.

RSO: Woj. podkarpackie (19 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o silnym

wietrze

Uwagi: Brak.

 

 

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z

dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).

Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie

dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

 

Załączniki