Placówka Terenowa KRUS w Sanoku zaprasza uczniów szkół podstawowych z obszarów wiejskich (klas 0-8) do udziału w XIV Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla Dzieci

Placówka Terenowa KRUS w Sanoku zaprasza uczniów szkół podstawowych z obszarów wiejskich (klas 0-8) do udziału w XIV Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla Dzieci przebiegającym pod hasłem: „BEZPIECZENIE NA WSI MAMY, BO O ZDROWIE DBAMY ”.
Celem konkursu jest promowanie wśród uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego.

Zadaniem konkursowym jest wykonanie dwuwymiarowej pracy plastycznej w formacie A-3, w dowolnej technice obrazującej upowszechnianie przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego sposoby zapobiegania wypadkom przy pracy i rolniczym chorobom zawodowym popularyzowane w ramach projektu „ BEZPIECZNY ROLNIK, BEZPIECZNA WIEŚ”. W ramach tego projektu Kasa prowadzi sześć kampanii prewencyjnych, których zakres merytoryczny powinien znaleźć odzwierciedlenie w pracach plastycznych biorących udział w konkursie:

"Rola rolnika by wypadków unikał”
„Mądrze postępujesz, wypadku nie spowodujesz”
„Nie ryzykujesz, gdy znasz i szanujesz”
„Rolniku, nie daj się kleszczom!”
„Kości i stawy, też rolnika sprawy”
„Bezpiecznie z niebezpiecznymi substancjami”

 

Formularze zgłoszeniowe i prace konkursowe należy dostarczyć do Placówki Terenowej KRUS w Sanoku w nieprzekraczalnym terminie do 5 kwietnia 2024 r. (decyduje data wpływu prac do właściwej placówki)
Bliższe informacje na temat konkursu znajdują się na stronie internetowej Kasy www.gov.pl/krus.
Zachęcamy uczniów do zapoznania się ze stroną internetową Kasy skierowaną do najmłodszych, gdzie znajdują się m.in. kurs e-learningowy Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy oraz film pt. Gra o zdrowie i bezpieczeństwo.

 

Kierownik PT KRUS w Sanoku
Gabriela Bałut
ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU w XIV OGÓLNOPOLSKIM
KONKURSIE PLASTYCZNYM DLA DZIECI

 

Załączniki