Sprawozdanie Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014

Rb-NDS - kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014

Załączniki