Uchwała Nr VII/100/2017 z dnia 12 grudnia 2017r. składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie

Uchwała Nr VII/100/2017 z dnia 12 grudnia 2017r. składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Cisna na 2018 rok.

Załączniki