Uchwała Nr VII/57/2013 z dnia 11 października 2013r. składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie