Usuwanie azbestu

Wójt Gminy Cisna informuje, iż do dnia 13.04.2022 r. można składać deklaracje dotyczące usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cisna w 2022 roku.

Deklaracje można składać osobiście w Urzędzie Gminy Cisna albo przesłać na adres: sekretariat@gminacisna.pl

Złożenie deklaracji nie gwarantuje wyboru lokalizacji do realizacji zadania.

Wzór deklaracji znajduje się w załączniku.

 

Załączniki